Vi dyrker Christiania

Med stor opbagning fra gartnergruppen og forskellige grupper ind og omkring Christiania er vi nu kommet i gang med at supportere Christianiterne med at oprense jorden og installere dyrkningsarealer til beboerne og gæster.

Christianias jord er tidligere blev undersøgt og klassificeret efter forureningen. Her er der både organiske giftstoffer som brændstof, polyaromatiske kulbrinter samt sprængstof TNT men også tungmetaller så som cadmium, kviksølv, bly og zink. Undersøgelserne giver mulighed for at målrettet komme i gang med at bruge forskellige metoder til oprensning.

Midt i Christiania ligger et område som er stærkt forurenet med TNT. Her forventer vi at østershat vil gøre nytte. Vegetationen på selve arealet er stærkt påvirket af forureningen hvilket giver mulighed for at se et visuelt effekt, når østershatmycelium har fået fat i TNT.

den første portion biochar bliver lavet

På Vadestedet vil beboerne gerne dyrke deres grøntsager på et højbede. Vi er begyndt med at sætte kompostering i gang med hjælp af biochar. Højbedet bliver bygget med træstammer og østershatmycelium.

En inspektion på område viste, at en anden svamp, broget lædersporesvampe, allerede er godt etableret ved stedet.

brodet læderporesvamp

Det er helt fantastisk, fordi broget læderporesvampe, lige som østerhatte tilhører gruppen af saprofytiske svampe, som nedbryder organiske giftstoffer. Spektret af giftstoffer der nedbrydes af læderporesvampen komplementerer godt spektret af giftstofferne som nedbrydes af østershatte. Det giver gode betingelser til at få fat i problemet.

Hele voldarealet i Christiania er fyldt med tjørn. Tjørn kan godt podes med pærer og nogle sorter af æbler. Der er allerede mange smagfulde æbler på stedet. Nu gælder det om at klippe nogle grene som kan podes til forår.

This slideshow requires JavaScript.