Jordlaboratorium

Jordlaboratorium på Grantoftegård

Formål med projektet er at etablere jordbearbejdningsfrie systemer til produktion af kornafgrøder, frugt og grøntsager.

Projektet gennemføres i sammenarbejde med Meyers

august på marken

I  jordlaboratoriet undersøger vi forskellige metoder til jordforbedring. Her skal der arbejdes hen imod helt jordbearbejdningsfrie systemer. Alt næring skal blive påført enten i form af overfladekompost eller grøngødning. Det er tanken at tilførelsen af det organisk materiale til jorden fører helt naturligt til en indflytning af alle de organismer, som er bedst til at nedbryde det tilførte materiale. Efter nogle år forventes der en etablering af en levende jord, et stabilt økosystem som vedligeholder sig selv.

I etableringfasen arbejdes i jordlaboratoriet med svampe, træafklip, halm og forskellige pioneervegetationer. Ved at påføre materiale fra toppen til jord uden at indarbejde det, er der tilstrækkeligt luft og vand for jordorganismer til at nedbryde det. Jordstrukturen bliver aldrig forstyrer ved pløjning eller andre former af jordbearbejdning, så at jordorganismer kan trives i den jordstruktur de selv har opbygget over tiden.

I længere sigte skal blandingskulturer af afgrøder samt overfladekompost og grøngødning (også kendt som levende mulch) være nok til at berige jorden, selvom frugt og grøntsager bliver fjernet under en kontinuerlig høst.

This slideshow requires JavaScript.